சந்திரன் சீரமைப்பிற்கு பின் பூமியின் கெடிகாரம்

 சீராக சுழலும் கெடிகாரத்தை காண கிளிக் செய்யவும் To see the Clock that spins in a normal speed – Click Here…

Continue Reading →

பூமி – பிரபஞ்சம் – வாழ்வியல்

அனைவருக்கும் வணக்கம், “அகில உலகத்திற்கும் பூமியே வாழ்வியலுக்கு மாதிரி வடிவம்”. நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சம் நமக்கு வாழ்வாதார இருப்பிடம் ஆகும். பிரபஞ்சமே நமது வாழ்வியலுக்கு தாய்…

Continue Reading →

பூமி கடிகாரம் – சந்திரன் சீரமைப்பில்

நாம் வாழும் பூமியில் பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வரும் கடிகாரம் எத்தனையோ மாற்றங்களுக்கு பிறகு டிஜிட்டல் முறையில் பல்வேறு நிகழ்வுகளுக்கு பயன்படுகிறது என்பதை அறிவோம். இந்த டிஜிட்டல்…

Continue Reading →