ஸ்ரீ சிவமதி மா.மதியழகன்
ஆய்வாளர், பிரபஞ்ச இயல் அறிவியல்

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

சந்திரனில் வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்குவது ஊர்ஜிதமாகிறது என்பதை அறிவோம். இவ்வேளையில் சந்திரனைப்பற்றிய ஆய்வியலுக்கு முன்னும் பின்னும் கடந்து நிற்கிற விசயங்களை எல்லாம் கட்டுரைகள் வடிவில் வெளியிடுகிறோம். அறிவோம், வாருங்கள்.

Sivamathi Health Services

Sivamathi Health Services

The Creator of Jeevayogam Trust and Principal Researcher at Our Moon Life Research Centre. Now Brings ...
மேலும் படிக்க

இந்திய சுதந்திர தினம்
அனைவருக்கும் வணக்கம், நாம் வாழும் இந்த பூமியில் மனிதர்கள் தோன்றி பல ஆயிரம் ஆண்டுகளை கடந்து மனித வாழ்வு சென்று கொண்டிருக்கிறது. மனிதர்கள் தங்களது ...
மேலும் படிக்க

Support Planets

Support Planets

Greetings Everyone,

This Universe we live in is spectacular. In this Universe, the Space's ...
மேலும் படிக்க

True Wisdom

True Wisdom

True Wisdom

Wisdom = Science + True Wisdom + Life Nature Wisdom + Creation Nature ...
மேலும் படிக்க

True Wisdom

True Wisdom
True Wisdom Wisdom = Science + True Wisdom + Life Wisdom + Creation Wisdom Wisdom Nature The Universe ...
மேலும் படிக்க

Planetary Gravity

Planetary Gravity
Greetings Everyone, This Universe we Live in, is made of Five Grand Fundamental Elements of Nature is what ...
மேலும் படிக்க
Loading...