சூட்சம ஆராய்ச்சி – சந்திரன்

அனைவருக்கும் வணக்கம்,

பூமியில் இருந்து கொண்டு சந்திரனை பற்றி ஆய்வு செய்வது என்பது சாதாரண விசயம் அல்ல என்பதை அறிவோமா!

விஞ்ஞானிகள் நேரடியாகவும், சாட்டிலைட் வாயிலாகவும் அறிவித்த விபரங்களை வைத்து கொண்டு, விஞ்ஞான இயலால் இது வரை அறிந்திராத மற்றும் நினைத்து கூட பார்க்க இயலாத விபரங்களை செயல்படுத்தும் முறைகளையும் அறிவிப்பது என்பது சாதாரண விசயமாக தோன்றுமா என்ன!.

அதாவது
சந்திரனின் சுழற்சி இயக்கத்தை சீரமைக்க:

 • பஞ்ச பூத செயல்பாடுகளை ஒழுங்கு படுத்தி (வெப்பம் – குளிர் இயல்பு நிலை)
 • கோள் ஈர்ப்பு விசையை பூமியின் (கோள்) விசைக்கு நிகராக்கி
 • கோள்களின் மைய அச்சு சுழற்சியை சமசீராக்கி
 • கோள் சுழற்சி (இருவகை) இயலை முறைப்படுத்தி
 • பகல் – இரவு கால அளவுகளை உயிரியல் வாழ்வாதாரத்திற்கு ஏற்புடையதாக மாற்றி அமைத்து
  சந்திரனின் சுழற்சி வேகத்தை கூடுதலாக்கி,
 • சந்திரனில் மண்ணின் உட்பரப்பில் வாழ்கிற நுண்ணுயிர்களை மண்ணின் மேற்பரப்பில் கொண்டு வந்து அதன் வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்கிட
 • பூமியில் இருந்து நுண்ணுயிர்கள், தாவரங்கள், உயிரினங்கள், மனிதர்கள், துவக்க நிலை வாழ்வியல் உபகரணங்களை பயன்படுத்துகிற முறைகள்
 • சந்திரனின் கால கடிகாரத்தை உருவாக்கி
 • சந்திரனின் சீரமைப்பால் பூமியில் உருவாகும் மாற்றங்களை அறிவித்து
 • சந்திரனின் சீரமைப்பால் வெள்ளியில் உருவாகும் மாற்றங்களை அறிவித்து
 • சந்திரனின் சீரமைப்பால் வியாழனில் உருவாகும் மாற்றங்களை அறிவித்து
 • சூரியன் – சந்திரன் – பூமி சந்திப்பு நிகழ்வுகளின் மாற்றங்களை அறிவித்து
 • சந்திரனின் சீரமைப்பால் சூரிய குடும்பத்தில் நிகழும் சுக மாற்றங்களை அறிவித்து …….

என்பன போன்ற மாற்றங்களை அறிவித்து அதை செயல்படுத்திட, மனித வாழ்வியல் வளத்தை மேம்படுத்திட உதவுகிற ஆய்வியல் முறையாகும்.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of