விஞ்ஞானிகள் (மனிதர்கள்)

அனைவருக்கும் வணக்கம், நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்ச இயக்க கட்டமைப்பில், நம்மை சுற்றி உள்ள நிகழ்வுகளை அறிந்தால் தான் நமது அடிப்படை தேவைகள் என்ன என்பதும் அவற்றை…

Continue Reading →

பிரபஞ்சம் சராசரி மனிதர்கள்

அனைவருக்கும் வணக்கம், மனித உலகம் தோன்றிய காலத்திலிருந்து இன்று வரை சராசரி மனிதர்களின் வாழ்வில் இருந்து தான் பல்வேறு நிகழ்வுகள் சீரமைக்கப்பட்டு கொண்டே வருகிறது. அதாவது சராசரி…

Continue Reading →