சந்திரன் சீரமைப்பிற்கு பின்: பூமியின் கெடிகாரம்

அனைவருக்கும் வணக்கம், பூமியில் காலங்களை கண்டறிவதற்கு பயன்பட்டுவரும் கெடிகாரம். சந்திரனின் சீரமைப்பு நிறைவு நிலையை பெறுகிற பொழுது, பூமியில் ஏற்படவிருக்கும் பிரத்யேக மாற்றங்களை தெரிவிக்கும் கெடிகாரமா பூமியின் கெடிகாரம் வடிவமைக்கப்படுகிறது. பூமியில்…

Continue Reading →