சந்திரன் பகல் – இரவு ( முன்பக்கம் & பின்பக்கம்)

Moon Light – Dark (Front & Back)

Moon Front Side: Total Brightness
Moon Back Side: Earth Dark Side

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of