சந்திரன் கெடிகாரம் (கடிகாரம்)

பூமியில் வாழ்வாதாரம் உருவாக்கப்பட்டு பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக தங்களது வாழ்வியல் அனுபவங்களை சிறுக சிறுக. சிற்பியின் கை வண்ணத்தில் செதுக்கப்படும் ஓவியம் போல, திசை கெடிகாரம், நிழல் கெடிகாரம்,…

Continue Reading →