வில்லியம் அல்பேர்ட்ச்

English Article > வில்லியம் அல்பேர்ட்ச் உணவுக்கும் – மண்ணுக்கும் ஊடுருவும் தொடர்பின் மகத்துவத்தை அறிந்ததின் வெளிப்பாடு, அவர் மண்ணின் மகிமையை குறிப்பிடும் பொழுது வெளிப்படுவதை உணர முடிகிறது. இயற்கையின் மகத்துவம் மனிதனின்…

Continue Reading →