விதிகள் – சூத்திரங்கள்

மனித வாழ்வியலின் வளர்ச்சி விதிகள் – சூத்திரங்கள் வாயிலாக மண்ணிற்குள்ளும், நீரின் உள்ளும், வெப்பத்திற்குள்ளும், காற்றிற்குள்ளும், ஆகாயத்தின் இடைவெளியிலும் செல்வதற்கு (ஆய்வியல் வாயிலாக வளர்ச்சி இயல் ) எளிய – வலிய வழிகளை உருவாக்கிட மேன்மை தாங்கிய வளர்ச்சி உருவாக காரணமாக அமைந்திருக்கிறது.

 

coming soon….

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of