பிரபஞ்சம் – மனிதன்

மனித வாழ்வு மகத்துவம் வாய்ந்தது” என்பதன் பொருள் மனித வாழ்வியலுக்கு அடிப்படையாக அமைந்திருக்கும் பிரபஞ்சமும், பிரபஞ்சத்தை மனித சமுதாயம் பயன்படுத்தி கொள்ளும் முறையில் அமைந்திருக்கிறது என்பதை அறிவோமா

1. புலன் இயல் தொடர்பு
2. நினைவுகளில் தொடர்பு
3. நினைவுகளில் ஆய்வியல் தொடர்பு
4. ஆய்வியல் தொடர்பு
5. இயற்கை மாற்றங்களில் தொடர்பு
6. நேரடி ஆய்வு தொடர்பு
7. வாழ்வியலில் ஆய்வு தொடர்பு
8. நிறைவு ஆய்வு தொடர்பு
9. நிறைவின்மை ஆய்வு தொடர்பு
10. ஆய்வு தொடர்பில் சுதந்திரம்

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of