முக்கிய குறிப்புகள்

கோள் ஈர்ப்பு விசை

Color Concept:

Blue – Creation Wisdom Based Expressions
Green – Life/Livelihood Wisdom Based Expressions
Red – Negative influences

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of