தினசரி சுழலும் சந்திரன்

அனைவருக்கும் வணக்கம்,

சந்திரனில் வாழ்வாதற்குரிய முயற்சிகளில் மிகப்பிரதான முயற்சியே சந்திரனை தினசரி சுழல வைக்கக்கூடிய முயற்சியாகும் என்பதை அறிய வேண்டும்.

சந்திரனின் சுழற்சி இயக்கமானது தற்போது நடைமுறையில் 28 நாட்கள் ஆகிறது. அதாவது தன்னை தானே சுற்றி வருவதற்கும், தனது சுற்று வட்ட பாதையில் சுற்றி வருவதற்கும் ஒரே கால (28 நாட்கள்) அளவைத்தான் எடுத்துக்கொள்கிறது. இவ்வாறு 28 நாட்களில் சுழற்சி இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும் சந்திரனில் நமது (மனிதர்கள், உயிரினங்கள், தாவரங்கள்) வாழ்வாரத்தை உருவாக்க இயலாது என்பதை நமது ஆய்வியல் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம். அதற்கு மைய காரணமே தினசரி 24 மணி நேர சூழலில் வாழ்ந்து பழகிய உயிரியல் வாழ்வாதாரத்தை 28 நாட்களாக சழன்று வரும் வாழ்வாதார அமைப்பில் வாழ வைப்பது என்பது சாத்தியமற்றது என்பதை நாம் நன்கு உணர வேண்டும்.

சந்திரனில் வாழ்வாதார அமைப்பில் 28 நாட்கள் சுழற்சி அமைப்பு என்பது தான் தடையாக அமைகிறாதா என்றால் வாழ்வியல் சீரமைப்பிற்கு வேறு ஏதாவது வழி யோசிக்க வாய்பிருக்கிறது.

சந்திரனின் சுழற்சி இயக்கத்தில் 28 நாட்கள் என்பதில், சந்திரனில் உருவாகும் வெப்பம் – பூமியை விட பலமடங்கு கூடுதலாக உருவாகும் வெப்பத்தை நாம் அறிவோம். அது போலவே பூமியை விட பலமடங்கு கூடுதலாக உருவாகும் குளிரை நாம் அறிவோம். இங்கு நாம் நன்கு சிந்தித்து பார்த்ததால் சந்திரனில் உள்ள பகல் – இரவு கால அளவும், அங்கு நிலவும் வெப்பம் – குளிரின் சூழ் நிலையில் பூமியில் பற்பல ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து பழகிய உயிரினங்களால் அந்த சூழலில் வாழ்வதற்குரிய வாய்ப்புகள் ஏதும் இல்லை என்பதை அறிய வேண்டும். அதாவது சந்திரனில் நிலவும் வெப்பம் – குளிரை தாங்குகிற சக்திகளை உயிரினங்களும், தாவரங்களும், மனிதர்களும் பெறவில்லை என்பதை நாம் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே சந்திரனை தினசரி சுழல வைத்தால் தான் நமது வாழ்வாதாரத்தை அரங்கேற்றம் செய்ய இயலும் என்பதை அறிய வேண்டும்.

தினசரி சுழல வைத்தல்:
பூமியை போல் சந்திரனை சுழல வைக்க வேண்டும் என்றால்
* சந்திரனில் மண் – நீர் சுத்திகரிப்பு முறைகளை கையாள வேண்டும்.
* சந்திரனில் மின் காந்த அலைகளின் தாக்கத்தை சீரமைக்க வேண்டும்.
* சந்திரனில் கோள் ஈர்ப்பு விசையை பூமியில் வாழும் உயிரிணங்களுக்கு ஏற்புடையதாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும்.
* சந்திரனின் மைய அச்சு சுழற்சியை 28 மணி நேரத்தில் சுழலும் விதமாக சூழல் உருவாக வேண்டும். இந்த சூழ்நிலை அமைப்புகளை சந்திரனில் உருவாக்கிட, உருவாக்குவதற்கு உரிய முயற்சிகளை மேற்கொண்டால் சந்திரனை தினசரி சுழலும் கோளாக மாற்றி அமைக்கும் பனியில் நம்மால் வெற்றி கொள்ள இயலும். இம்முயற்சியின் தொடர்சியால் மனித வாழ்வாதாரத்தை சந்திரனில் வெற்றிகரமாக அமைத்து தர இயலும்.

நன்றி, வணக்கம்.

மேலும் அறிவோம் வாருங்கள்.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of