விண்கற்களை சீரமைக்கும் முறைகள்

சந்திரன் தற்போது சுழலும் வேகத்தை இன்னும் சில மடங்கு வேகமாக சுழல வைத்தால், சந்திரனின் வெளிச்சுற்று காற்றின் வேக சுழற்சியால், சந்திரனை நோக்கி வரும் வின் கல் விலகி வெட்ட வெளியில் விழவைக்க இயலும்.

coming soon….

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of