நட்சத்திர ஜன்னலில் வானம் எட்டிப் பார்க்குது

நட்சத்திர ஜன்னலில் வானம் எட்டிப் பார்க்குது
சிறகை விரித்துப் பறப்போம் நம் உறவில் உலகை அளப்போம்
விளையாடலாம் நிலாவிலே நிழல் மூழ்குமோ தண்ணீரிலே
வானைப் புரட்டிப்போடு புது வாழ்வின் கீதம் பாடு.

அனுபவம்: எளிமையான பாட்டின் வடிவம், வீட்டிற்கு கனிவுசேர்க்கும் வகையில் அமைகிறது. இப்பாடலை கேட்கும் அனுபவத்தில், ஒரு சந்தோஷமும் வந்தது நெருக்கடியும் இயல்பானது.

பாடலின் கருத்து வடிவம் இணைப்பாக உருவான அனுபவம்: நட்சத்திரத்தை வீட்டின் ஜன்னல் வழியே காணும்பொழுது, வானம் எட்டி பார்ப்பது போல் தோன்றிய நினைவு. ஆகாயமாக விரிந்திருக்கும் வானத்தின் பிரமாண்டம் தெரிகையில் தோன்றிய விசாலம். மனதை சிறகை போன்று விரிய சொல்லி, பின் கடவுளுடன் அமைந்த பக்தி உறவில் இந்த உலகை அளக்க தோன்றுகிறது. “விளையாடலாம் நிலாவிலே” என்ற நிதர்சன உண்மையை, “நிழல் மூழ்குமோ தண்ணீரிலே” என உண்மை கலந்த நம்பிக்கை சொல் – உடன் சேர்ந்த நிகழ்வு, அருமை. அதாவது, இரண்டின் கருது வடிவம் ஒன்றாக சேரும் சுகமான நிகழ்வு. “புது வாழ்வின் கீதம்” ஆகிய சந்திர வாவாதாரத்தை உருவாக்கும் இம்முயற்சியை கீதமாக படுவோம் நிலவில். நிச்சயம் அந்நிகழ்வு, மனிதனுக்கு வானை புரட்டிப்போடும் (மாற்றி அமைக்கும் பிரமாண்ட நிகழ்வு) நிகழ்வாக அமையும்.

அமைக்கும் இறைவனுக்கு நன்றி.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of