சந்திரன் & பூமி: மாறிய கால அளவுகள் (கெடிகாரம்)

1. பூமி பொது கெடிகாரம்
2. பூமி பிறை கெடிகாரம்
3. இயற்கை கட்டமைப்பு கெடிகாரம் (சூரியன், சந்திரன், பூமி)
4. கால அட்டவணை
5. பூமியெங்கும் வசந்த காலம்

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of