சந்திரனில் செயற்கை மழையால் விவசாயம் சாத்தியமாகும் – எப்போது?

பூமியின் சுழற்சி வேகத்திற்கு, சந்திரனின் சுழற்சி வேகத்தை சற்று (ஏறக்குறைய) இணையாக (சுழல) மாற்றி அமைத்தால் இயலும்.

coming soon….

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of