கோள் ஆய்வியல்

நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரு மிகப் பெரிய மரத்தில் அமைந்திருக்கும்
பெரிய கிளைகளைப்போல்,
சிறிய கிளைகளைப்போல்,
இலைகளைப்போல்,
பூக்களைப்போல்,
பிஞ்சுகளைப்போல்,
காய்களைப்போல்,
கனிகளைப்போல்
நட்சத்திரங்களாக,
கோள்களாக,
துணை கோள்களாக
ஒவ்வொன்றும் ஆங்காங்கு ஆகாயத்தில் பஞ்ச பூதங்களின் இயக்கங்களாக பரந்து விரிந்து இருக்கிறது.

அனைவருக்கும் வணக்கம்,

கோள் ஆய்வுகளில் ஈடுபடுகிற நாம் ஒவ்வொருவரும் கோள் அமைந்திருக்கிற பிரபஞ்ச இயக்கத்தோடு இணைந்து ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளலாம்.

 

 

 

 

மேலும் அறிவோம் வாருங்கள்.

நன்றி, வணக்கம்.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of