வியாழன்

வியாழன்:
மனித வாழ்வியலுக்கு வழி (குரு) காட்டுதல் என்பது எந்த அளவிற்க்கு முக்கியமோ அதே அளவிற்கு முக்கியம் சூரிய குடும்பத்தில் செவ்வாய் கோள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை அறிய வேண்டும்.

வியாழனும் துணை கோள்கள் நகர்தலும்.

 

வியாழன்

வியாழன்: சுழன்று வரும் காற்று

 

வியாழன் துணை கோள்கள்

வியாழனை சுற்றி வரும் பெரும் துணை கோள்கள் சாட்டிலைட் (ஜூனோகேம்) வழியாக காணும் காட்சி

 

வியாழன் துருவ பகுதி

வியாழன் துருவ பகுதி

 

வியாழன் ஜூனோகாம்

துணை கொண்டு எடுக்கப்பட்ட வியாழனின் காட்சி

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of