பூமி – வாழ்வியல்

அனைவருக்கும் வணக்கம்,

பூமி ஓர் உயிரியல் கோளம்.
பூமி பிரபஞ்சத்தில் ஓர் மாதிரி கோள்.
பூமி உயிரியல் அறிவை வெளிப்படுத்தும் கோள்.
பூமி உயிரியல் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு ஆதாரமாக அமைந்த கோள்.
பூமி இயற்கையில் முழுமையடைந்த கோள்.
பூமி பிரபஞ்சத்தை அறிய வைக்கும் அற்புதமான கோள்.
பூமி பிரபஞ்ச படைப்பியல் புதிரை விளக்கிடும் கோள்.
பூமி வாழ்வாதார ஆதாரத்தை அறிவிக்கும் கோள்.
பூமி பஞ்ச பூத கலவை அமைப்பை முழுமையாக அறிவிக்கும் கோள்.

மேலும் விரிவாக அறிவோம் வாருங்கள்.

நன்றி, வணக்கம்.

Please follow and like us:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of