படைப்பின் இரகசியம்

படைப்பின் இரகசியம்
படைத்தவர்கும், படைக்கப்பட்டவைகளுக்கும் உள்ள தொடர்பை படைத்தவரே படைக்கப்பட்டவைகளில் படைப்பவைகளுக்கு மட்டுமே உணர்த்துவது படைப்பின் இரகசியம் ஆகும்.

அனைவருக்கும் வணக்கம்,

நாம் வாழும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் விரிவான, சுதந்திரமான, சுகமான வாழ்வியலுக்கு இருவகை மாபெரும் கட்டமைப்புகள் உள்ளது என்பதை அறிய வேண்டும்.
1. விஞ்ஞானம்
2. மெய்ஞானம் ஆகும்.

விஞ்ஞானம்:
மனிதன் தமது வாழ்வியலுக்கு மனித உயிருடல் இயக்க அமைப்பில் புலன்களின் வெளிப்புற தொடர்பு இயக்கங்களும், உலகியல் தொடர்பு இயக்கங்களும் இணைந்து இயங்கும் இயக்க அமைப்பியலுக்கு விஞ்ஞானம் எனும் பெயராகும்.

மனிதன் தமது வாழ்வியலுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்திருக்கும் இயற்கை கட்டமைப்போடு இணைந்து வாழும் முறைகளை விஞ்ஞானம் தமது மிக முக்கிய கட்டமைப்பாக விரிவாக்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிவோம்.

மேலும் விரிவாக அறிவோம் வாருங்கள்.

நன்றி, வணக்கம்.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of