செவ்வாய்

செவ்வாய்:
மனித உயிருடலுக்கு இரத்தம் எந்த அளவிற்க்கு முக்கியமோ அதே அளவிற்கு சூரிய குடும்பத்தில் செவ்வாய் கோள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை அறிய வேண்டும்.

ஜூலை 2018 புழுதி புயலின் பொழுது. மொத கோளின் வெளி தோற்றம் உருமாறிய நிலை.

MarsSandstorm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of