சுழற்சியில் – பூமியின் மைய அச்சும், சந்திரனின் மைய அச்சும்

பூமியில் உள்ளதுபோல் சந்திரனின் வாழ்வாதாரம் உருவாக்கப்படவேண்டும் என்றால், சந்திரனின் மைய்ய அச்சில் உள்ள திரவ நிலை சீரமைக்க பட வேண்டும்.

coming soon…

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of