சனி

சனி:
மனித உயிருடல் அமைப்பிற்கு எலும்புகள் எந்த அளவிற்க்கு முக்கியமோ அதே அளவிற்கு முக்கியம் சூரிய குடும்பத்தில் சனி கோள் அவசியம் ஆகும்.

மனித உடலுக்கு முதுகெலும்பை போல் சூரிய குடும்பத்திற்கு சனி கோள் ஆகும்.

இருபது வருடங்களாக காசினி சாட்டிலைட் துணைகொண்டு ஆராயப்படுகின்ற சனி கோள்

 


அறுகோணம் சனி கோளின் வட துருவ பகுதியில் (2oo6’ல் கண்டுபிடிக்க பட்டது)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of