பூமியை கடந்து வேறு ஒரு கோளில் வாழ

சந்திரனில் வாழ்வதற்கு பற்பல ஆண்டுகளாக மனிதர்களுக்கு ஆசை இருக்கிறது என்பதை அனைவரும் அறிவோம்.
பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நாம் பூமியை கடந்து வேறு ஒரு கோளில் வாழ வேண்டும் என்று நினைப்பது நமது தேவைகளை பொறுத்து அமைகிறது.

மேலு அறிந்து கொள்ள, ஆராய்ச்சி வெளியீட்டை படிக்கவும்.

இயற்கை சீரமைக்கப்பட்ட நிகழ்வில்

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of