சந்திரன் பகல் – இரவு ( முன்பக்கம் & பின்பக்கம்)

சந்திரன் பகல் - இரவு ( முன்பக்கம் & பின்பக்கம்)
Moon Light - Dark (Front & Back) Moon Front Side: Total Brightness Moon Back Side: Earth Dark Side ...

சந்திரன் கெடிகாரம் (ஆய்வில்)

New Earth New Moon Common Status v1 New Bright Night Alarm Clock New Bright Night ...

சந்திரன் கெடிகாரம் (கடிகாரம்)

பூமியில் வாழ்வாதாரம் உருவாக்கப்பட்டு பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக தங்களது வாழ்வியல் அனுபவங்களை சிறுக சிறுக. சிற்பியின் கை வண்ணத்தில் செதுக்கப்படும் ஓவியம் போல, திசை கெடிகாரம், நிழல் கெடிகாரம், ...

சந்திரன் கெடிகாரம் (பிறை கால அளவுகள்)

சந்திரன் கெடிகாரம் (பிறை கால அளவுகள்)
அம்மாவாசை, வளர்பிறை, பௌர்ணமி, தேய்பிறை, காலஅளவுகள் coming soon ...
Loading...