ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

"நிறைவான வாழ்வு" விஞ்ஞானமும், மெய்ஞானமும் இணைந்தால் மனிதனின் வாழ்வு நிறைவு பெறும். விஞ்ஞானத்தின் பாதைகள் எளிமையாகும். மனிதனின் உயர் சிந்தனைகள் எளிமையாய் நிறைவேறும். உயிரினங்களின் வாழ்வாதாரம் இயற்கையோடு முழுமையாக இணைந்துவிடும். Learn more about Stephen Hawkins in his book, A brief History of Time. ஆசிரியர் ஸ்ரீ சிவமதி மா.மதியழகன் ...
Read More
Niels Bohr & Heisenberg

Niels Bohr & Heisenberg

Niels Bohr(Denmark) & Heisenberg(Germany) lived in a period when knowledge sharing was restricted due to nationalistic movements and developments. Truth was their seeking. The restriction of that time, enriched the knowledge sharing drive with people like Niels Bohr, Heisenberg and Einstein. Today we live in a world created by them ...
Read More
APJ Abdul Kalam

APJ Abdul Kalam

இந்தியாவின் விடி வெள்ளி. இளைஞர்களின் எதிர்காலம். அணு இயல் துறையில் அகில உலக சாதனை. விண்வெளியில் வியத்தகு சாதனை. இந்தியாவின் முதல் குடி மகன். இந்தியாவை வல்லரசாக்கும் முயற்சி. மனிதகுல மாணிக்கம்........... ஆசிரியர் ஸ்ரீ சிவமதி மா.மதியழகன் ...
Read More
Albert Einstein

Albert Einstein

In our journey as human beings, Einstein stands as a phenomenal figure that sheds hope in hearts of people seeking greatness. Science took it's natural course from philosophy into Newtonian era - where it directly connected with nature and its forces. From that, science started blooming into enormous potentials through ...
Read More
Sir Isaac Newton

Sir Isaac Newton

He gave us a glimpse into the core construct of nature through his laws of science. The genuine logic that connected directly with nature paved way to modern science through a mathematical path. The power of nature's connectivity, is something that can stand through ages as a phenomenal effect is ...
Read More